Ook in 2020 onderzoeken NN en UGent het geluk van de Belg

29 mei 2020

Delen op

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Zijn we klaar voor een lang en gelukkig leven? Stuk voor stuk vragen waar het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek al sinds 2018 de antwoorden op tracht te vinden. Ook in 2020 onderzoeken NN en de UGent ons geluk verder met als doel concrete aanbevelingen te formuleren om het geluk van de Belg omhoog te krikken.

Impact van de coronacrisis

In 2020 liggen de kaarten echter anders dan tijdens de vorige onderzoeken. We werden geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden, wat de onderzoekers inspireerde om hier dieper op in te gaan. Wat was de precieze impact van het coronavirus op ons nationaal geluk?

Tussen begin februari 2020 en eind april 2020 werd een nieuwe anonieme bevraging afgenomen bij 4112 mensen, wat uiteindelijk resulteerde in een representatieve steekproef van 2921 Belgen. Om de impact van het coronavirus op ons geluk te kunnen waarnemen, werden de deelnemers opgedeeld in twee groepen naargelang het moment waarop ze de vragenlijst ingevuld hadden. Dat varieerde van zes weken voor de corona-uitbraak tot een zestal weken erna, toen de strenge maatregelen ingevoerd werden.

Omwille van het coronavirus besliste het team om tijdens het tweede deel van het onderzoek, tussen maart en april 2020, enkele specifieke COVID-19 vragen toe te voegen om naar de houding van de Belg ten aanzien van het virus en het beleid te peilen.

Extra inzichten in 2020

Daarnaast peilde de nieuwe bevraging naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder werden uitgediept. Er was ook meer aandacht voor wat mensen nu écht verlangen van het leven en hoe men staat tegenover ouder worden. Ook de rol van het persoonlijke karakter kwam in beeld.

Op verschillende momenten in 2020 zullen er extra analyses en rapporten worden gepubliceerd met nieuwe inzichten in het geluk van de Belg.