Aanbevelingen: aan de slag met ons geluk in tijden van Corona

29 mei 2020

Delen op

Het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek toonde aan dat de coronacrisis heel wat fundamenten van ons geluk aantast. Maar naast de negatieve effecten, brengt de crisis ook positieve zaken teweeg. Om de negatieve tendensen te remediëren en de positieve te omarmen, stelde professor Lieven Annemans samen met de leden van de stuurgroep rond mentaal welzijn, een tiental aanbevelingen op, die toegepast kunnen worden op verschillende niveaus. Laten we deze in de praktijk omzetten!

Negatieve tendensen remediëren

 1. @nationaalbeleid. Informeer omtrent tips om voor elkaar en jezelf te zorgen op de eerste pagina van info-coronavirus.be en voorzie ze ook als boodschappen van algemeen nut in de media.
 2. @lokaalbeleid. Zet een buddysysteem op voor mensen die alleen zijn/hulp nodig hebben. Eerste contact kan telefonisch gebeuren door alleenstaanden en ouderen in gemeente op te bellen of via buurtwerk. Indien er een vraag is voor hulp of gezelschap een gepaste buddy (die zich hiervoor opgegeven hebben) uit de buurt toewijzen.
 3. @gemeenten en @bedrijven. Gebruik welzijnscheques die vrij ruim kunnen gebruikt worden om ‘welzijn’ van burgers/medewerkers te bevorderen. Je kan ermee terecht bij verschillende coaches en therapeuten, maar ook voor andere zaken die je welzijn bevorderen: yoga lessen, meditatie, sport, cultuur,…
 4. @beleid en @media. Angst kan vermeden worden door positieve, duidelijke en geruststellende communicatie door de overheid. Waak erover om in de media minder de focus te leggen op negatieve spectaculaire/catastrofale berichten en meer op positieve journalistiek. Waakzaamheid cultiveren, geen angst.
 5. @bedrijven. Train je leidinggevenden in emotionele intelligentie en empathisch leiderschap: luisteren naar de werknemer, empathisch zijn, zorgen voor een psychologisch veilige omgeving die betrokkenheid en motivatie stimuleert.
 6. @iedereen. Zie jezelf én de anderen graag. Zoom regelmatig in op positieve dingen in je leven: de dingen waar je fier op bent, de dingen die je goed hebt gedaan, de dingen die je voor een ander hebt gedaan. Wees je ook bewust van je talenten en kwaliteiten. Je kan aan het eind van elke dag drie dingen opschrijven die goed gegaan zijn of positief zijn, en waarvan er minstens één voor het goed van anderen was. Wees daar fier op, geef jezelf gerust een pluim of een schouderklopje.

Positieve tendensen verder uitdragen

 1. @lokaalbeleid. Stimuleer sociaal gedrag door de leefbaarheid van buurten te verbeteren en burgers hierbij te betrekken. Zo heeft men het gevoel tot een gemeenschap te behoren. Als mensen meer met elkaar in contact komen, vallen de mensen met noden meer op en komt hulp/zorg spontaan op gang. Geef ruimte om zelf mee de eigen omgeving vorm te geven, betrek buurtbewoners in eigen straat/plein/park om het te verfraaien. Automatisch wordt het ook meer onderhouden.
 2. @nationaalbeleid. Subsidieer bedrijven op basis van zorgzaam handelen (voor mens en natuur) en gerichtheid op welzijnsverbetering. Dit kan zorgen voor een aangepast economisch systeem (focus op welzijn in plaats van welvaart).
 3. @bedrijven. Gezamenlijke doelen vooropstellen (niet enkel economische) met het hele teamen belonen bij goede afloop met aangename teamactiviteiten.
 4. @bedrijven en @verenigingen. (Virtuele) ‘koffiemomenten’ waarop positieve ervaringen worden uitgewisseld en waarbij ook creativiteit en het maken van plezier wordt gestimuleerd. Samen lachen bindt mensen.
 5. @iedereen. Blijf betrokken met je naasten: schrijf op wie in je familie/vriendenkring alleen woont en kies wekelijks iemand uit die je contacteert: bellen met face-time, een postkaart versturen,…
 6. @iedereen. Zeg eens meer goeiedag! Meer goeiedag zeggen, het kost geen moeite en je krijgt er heel wat positieve energie van. Tegelijk werk je aan een vriendelijke omgeving.