Geluk-O-Meter: zelftest

De Geluk-O-Meter geeft weer hoe gelukkig jij over het algemeen bent. Nadien vertellen de deelresultaten je hoe tevreden je bent met je relaties, je gezondheid, jouw omgeving, je persoonlijkheid en je status in de maatschappij. Ook je emoties en je algemene tevredenheid krijgen een cijfer. Tips nodig voor een gelukkiger leven? Ga dan snel naar onze Geluksblog!

Algemeen
Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
Wat is uw geslacht?
Duid aan wat het best bij u past. In het algemeen voel ik me...

1 = helemaal niet gelukkig   7 = heel gelukkig

Beeld u een ladder in met genummerde traptreden. De bovenste trede staat voor het best mogelijk leven dat u kan leiden. De onderste trede staat voor het slechtst mogelijke leven voor u. Op welke trede zou u uw leven vandaag plaatsen?

0 = Slechtst mogelijke leven   5 = Neutraal   10 = Best mogelijke leven

Relaties
Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd eenzaam?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Bent u vandaag tevreden met uw seksleven?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Bent u tegenwoordig tevreden met uw partner?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw relatie met uw vrienden?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Ik ben opgegroeid in een warme omgeving.

1 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Gezondheid
Hoe tevreden bent u momenteel met uw mentale/psychologische gezondheid?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw fysieke/lichamelijke gezondheid?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Voelt u zich de laatste tijd enthousiast?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd futloos?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Heeft u het gevoel dat uw dagelijks leven beperkt wordt door een verslaving?

1 = Helemaal niet   2 = Weinig   3 = Noch veel, noch weinig   4 = Veel   5 = Heel veel

Community en omgeving
Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Ik leid een goed leven.

1 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Hoe tevreden bent u vandaag met uw dagelijkse hoofdactiviteit (werk, vrijwilligerswerk, studies, huishouden, etc.)?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Hoe tevreden bent u met uw woonomstandigheden?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Wat vindt u van de buurt waarin u woont?

1 = Heel onaangenaam om te wonen   2 = Onaangenaam om te wonen   3 = Neutraal   4 = Aangenaam om te wonen   5 = Heel aangenaam om te wonen

Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd geïrriteerd?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Persoonlijkheid
Hoe vaak voelt u vrede en harmonie in uw geest?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Denk eens aan uw toekomst. In welke mate gaat u akkoord met volgende stelling: ik zie mijn toekomst positief in.

1 = Helemaal niet akkoord   2 = Niet akkoord   3 = Neutraal   4 = Akkoord   5 = Helemaal akkoord

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Mijn leven heeft een doel.

1 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Hoe vaak kan u accepteren wat er gebeurt in uw leven?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Heeft u over het algemeen vertrouwen in uw medemens, of denkt u dat u niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?

0 = Men kan niet voorzichtig genoeg zijn   5 = Neutraal   10 = De meeste mensen zijn te vertrouwen

Socio-economische status
Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Meestal heb ik een gevoel dat ik iets bereikt heb in mijn leven

0 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Hoe tevreden bent u momenteel met uw financiële situatie?

0 = Totaal ontevreden   5 = Neutraal   10 = Totaal tevreden

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Wat ik doe in mijn leven is waardevol.

1 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Voelt u zich gediscrimineerd?

1 = Zeker niet   2 = Eerder niet   3 = Neutraal   4 = Eerder wel   5 = Zeker wel

Voelt u zich de laatste tijd minderwaardig?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Tot slot
Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd vastberaden?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd ongerust?

1 = Nooit   2 = Zelden   3 = Soms   4 = Vaak   5 = Altijd

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Ik ben een goed mens.

1 = Helemaal oneens   2 = Oneens   3 = Neutraal   4 = Eens   5 = Helemaal eens

Deze test werd ontwikkeld door NN samen met Indiville en Bpact. Wil je graag deelnemen aan andere onderzoeken, of meer communicatie van NN ontvangen? Maak dan je keuze hieronder. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer