Professor Annemans over het belang van onderwijs en opvoeding

31 augustus 2018

Delen op

“Inspirerende leerkrachten hebben een grote invloed op ons geluk”


De voorbije maanden leerden we dat een goede gezondheid, een stabiele financiële situatie en hechte vriendschappen ons geluk beïnvloeden. Nieuwe resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN tonen nu ook aan dat onze jeugdjaren een belangrijke impact hebben op ons latere geluksniveau. Geluksprofessor Lieven Annemans legt uit.

Professor Annemans, wat maakt dat onze leerkrachten zo bepalend zijn voor ons latere geluk?
Een van de belangrijkste bevindingen uit het Nationaal Geluksonderzoek met betrekking tot onderwijs en opvoeding, toont ons dat het hebben van inspirerende leerkrachten een belangrijke invloed heeft op ons latere leven. Minder dan de helft van de Belgen (43%) geeft aan dat leerkrachten hen echt geïnspireerd hebben. Maar mensen die in hun jeugd geïnspireerd werden door leerkrachten hebben vandaag gemiddeld 68% meer kans om tevreden te zijn met hun leven. Daarom moeten we leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen zodat ze op hun beurt kinderen optimaal kunnen inspireren.

Welke impact hebben ouders op het geluk van hun kinderen?
Ouders of, ruimer genomen, het gezin hebben zoals verwacht een belangrijke impact op de ontwikkeling van het kind en diens kans op een gelukkig leven. Mensen die zijn opgegroeid in een stabiele, warme en betrouwbare omgeving zijn meer tevreden over hun leven in het algemeen en voelen zich minder eenzaam. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 50% van de Belgen opgroeide in een stabiele, warme en te vertrouwen omgeving en dat deze groep maar liefst drie maal meer kans heeft op een gelukkig leven. We beseffen misschien niet altijd voldoende dat de manier waarop we met onze kinderen omgaan hun later geluk bepaalt. Ook ander onderzoek toont aan dat het liefdevol met elkaar omgaan en het vermijden van boosheid en zeker geweld ervoor zorgt dat kinderen later veel meer kans maken om zelf gelukkig te worden. Het is belangrijk dat we daar met z’n allen wat meer aandacht aan gaan besteden.

Welke rol spelen vriendschappen in dit verhaal?
Goede contacten en relaties tijdens de jeugd met ouders, broers en zussen en vrienden verhogen de kans op later geluk met maar liefst 2,5 keer. Kwalitatieve vriendschappen tijdens de jeugdjaren hebben dus een significante positieve impact op de kans om later meer tevreden te zijn met het leven. Daarnaast blijkt pesten enorm nefast voor het latere geluksniveau. 34,2% van de Belgen geeft aan te zijn gepest tijdens zijn of haar jeugd. En wie vroeger werd gepest, blijkt 77% meer kans te hebben om minder gelukkig te zijn en is gemiddeld eenzamer. Opmerkelijke cijfers die aantonen hoe bepalend de omgeving kan zijn voor je geluk.

Wil je meer weten over de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek over onderwijs? Lees dan hier het persdossier.