Professor Annemans over het verband tussen werk en geluk

5 december 2018

Delen op

“Werk heeft een aandeel van 18% in ons geluk”

De voorbije maand leerden we uit het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN dat ons inkomen een belangrijke invloed heeft op ons geluk. De gemiddelde levenstevredenheid stijgt met het inkomen, maar daalt opnieuw bij de hoogste inkomens. Vandaag tonen nieuwe resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek aan dat tevredenheid met onze job – los van het inkomen – ook een zeer belangrijke impact heeft op ons geluksniveau. Professor Lieven Annemans licht de nieuwe resultaten toe.

Professor Annemans, hoe belangrijk is ons werk voor ons geluk?

Dat tevreden zijn op het werk een belangrijke invloed heeft op ons algemeen geluk, wisten we al langer als vandaag. Maar nu kunnen we hier ook een cijfer op kleven. Gemiddeld genomen maakt onze job bijna een vijfde (18%) van ons geluk uit. We zien hierbij duidelijke verschillen tussen zelfstandigen, bedienden, arbeiders en ambtenaren. Zo is het aandeel bij zelfstandigen drie keer zo groot als bij ambtenaren. Tevredenheid met het werk verklaart bij zelfstandigen maar liefst 32% van de algemene levenstevredenheid, bij ambtenaren is dit slechts 9%. Als we weten dat ongeveer 30% tot 50% van ons geluk verklaard wordt door genetische factoren en er dus nog ongeveer 60% overblijft voor alle andere factoren, dan kunnen we stellen dat een aandeel van 32% in ons geluk behoorlijk groot is.

Hoe tevreden is de Belg vandaag op het werk?

43% van de werkende Belgen is zeer tevreden met zijn werk en geeft zijn of haar job een score van 8 op 10 of meer. Toch is ook een relatief grote groep zeer ontevreden. 28% van de actieve Belgen geeft zijn of haar werk een score van 5 op 10 of minder.

Welke factoren dragen bij tot ons geluk op het werk?

De zogenaamde ABC’s van het geluk spelen hierin een grote rol. Het ABC bestaat uit drie grote peilers. De A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate men zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid en houdt onder andere verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competentie en geeft aan hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt. Deze drie factoren hebben duidelijk een positieve invloed op onze jobtevredenheid. Zo zorgt autonomie op het werk voor een stijging van 0.87 punten op 10 op de ladder van tevredenheid op het werk. Ook betrokkenheid en competentie hebben een duidelijke positieve invloed. Belgen die op alle drie goed scoren, stijgen met 1,44 punten op 10 op vlak van tevredenheid op het werk.

Welke rol heeft stress op ons werkgeluk?

Te vaak of altijd stress hebben, is één van de factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op ons werkgeluk. Altijd tot vaak stress hebben op het werk leidt tot een daling van 0,42 punten op 10 op de ladder van tevredenheid op het werk. En maar liefst 31% van de werkende Belgen geeft aan vaak tot altijd stress te ondervinden. Ook eenzaamheid op het werk heeft een negatieve invloed en kan zorgen voor een daling van 1,02 punten op 10. Daarnaast geeft één vijfde (21%) van de Belgen aan vaak tot altijd een masker te moeten dragen op het werk. Ook dit speelt duidelijk een rol in onze tevredenheid op het werk.

Wat kunnen werkgevers doen om het geluk van hun medewerkers op te krikken?

Ik wil werkgevers vooral aanmoedigen om met specialisten terzake te praten en na te gaan op welke manieren ze het geluk van hun medewerkers kunnen opkrikken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een significante rol spelen in de ABC’s van ons geluk door de autonomie, betrokkenheid en competenties van medewerkers te vergroten. Ook initiatieven die de work-life balance vergroten en de verbondenheid tussen medewerkers stimuleren, hebben een positieve impact op onze jobtevredenheid. En uiteraard zijn gelukkige medewerkers productievere medewerkers. Dus investeren in geluk op het werk, verdien je sowieso terug.

Wil je meer weten over de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek? Lees dan hier het persdossier over geluk en werk.