Een jaar na de start van de crisis: ons geluk wordt getart, maar de kwaliteit van onze sociale relaties neemt toe

20 maart 2021

Delen op

Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen heel wat moeten inboeten op onze sociale relaties. De tevredenheid met onze sociale contacten en ons gemiddelde geluksniveau daalden dan ook fors. Maar uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat de contacten die we overhouden gemiddeld warmer zijn. Zo steeg het percentage Belgen dat een hoge betrokkenheid ervaart van 33% voor de crisis tot 41% tijdens de tweede golf. Die stijging van het gevoel van betrokkenheid is één van de weinige positieve evoluties die we zien tijdens de crisis en die ons geluk ook tot op zekere hoogte beschermt tegen de negatieve gevolgen van de crisis. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Algemeen: het geluk daalde het meeste bij jonge generaties. 50 – 64-jarigen wisten hun geluk het beste te bewaren.

De crisis en de lockdown heeft een nefaste impact op ons geluk. Tijdens de tweede golf daalde ons het geluk significant, van 6,7 op 10 voor de crisis naar 6,2 op 10 tijdens de 2e golf (een daling met 7,5%)*. De grootste daling doet zich voor bij de jongere generaties. De leeftijdscategorie met de hoogste geluksscore is en blijft die van de 65+’ers. De 50 tot 64-jarigen wisten hun geluk op hun beurt het beste te bewaren.

Positieve bijwerking van de crisis: betrokkenheid stijgt

Door de crisis daalde de tevredenheid met onze sociale relaties. Tijdens de eerste golf van de pandemie gebeurde dat al bij de jongeren en tijdens de tweede golf bij alle leeftijdsgroepen. Dat heeft te maken met het aantal contacten. Maar het percentage Belgen dat een hoge betrokkenheid ervaart (8 of meer op 10) steeg van 33% voor de crisis tot 41% tijdens de tweede golf. Mensen die goed scoren op betrokkenheid voelen zich meer verbonden en ervaren warmte en vriendelijkheid van de mensen om hen heen. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de overgebleven contacten. De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen. Bij 50 tot 64-plussers is de gemiddelde stijging het grootst. Ineke getuigt hierover, lees hier hoe zij als optimist en sociaal beest meer betrokkenheid vond door de crisis.

Betrokkenheid beschermt gedeeltelijk tegen de ongelukkig zijn tijdens de crisis.

Betrokkenheid ervaren lijkt de enige factor te zijn die ons tot op zekere hoogte beschermt tegen een verdere daling van het geluk tijdens deze crisis. Belgen die goed scoren op betrokkenheid hadden voor de crisis 1,8 punten meer op de geluksladder (32% gelukkiger) en tijdens de crisis 2 punten meer (40% gelukkiger), dan Belgen die laag scoren op betrokkenheid.

Tweede positieve bijwerking van de crisis: Belgen bewegen meer.

We zijn gemiddeld meer gaan bewegen tijdens de crisis. Het percentage 65+’ers dat minstens drie keer per week een matige fysieke activiteit uitoefent, steeg van 40% voor de crisis tot 54% tijdens de tweede golf. Ook bij jongeren (18 – 34 jaar) stijgt dit percentage van 39% voor de lockdown tot 48% tijdens de tweede golf. Wie meer beweegt (**) is systematisch gelukkiger dan mensen die weinig bewegen. Dat geldt zowel voor als tijdens de crisis, maar voldoende bewegen kan ons geluk niet beschermen tegen de impact van de crisis.

Wil je het volledige rapport nalezen? Dat kan hier.